ELEKTRONİK MÜHENDİSLİĞİ İŞ İMKÂNLARI

ELEKTRONİK MÜHENDİSLİĞİ İŞ İMKÂNLARI

Ülkemizde Elektronik Mühendisliği, iş imkanları bakımından geniş bir yelpazeye sahiptir. Özel sektör ve resmi kurumlarda bu bölüme olan ilgi ve rağbet yüksek seviyededir. Tüm resmi kurumlarda, bu bölümden önemli oranda istihdam sağlandığı bilinen bir gerçek. Ayrıca, özel sektörde de binlerce Elektronik Mühendisi kendisine iş bulabilmektedir.

Resmi Kurumlarda istihdam edilen Elektronik Mühendisleri 2 şekilde alınmaktadır. Bunlardan biri Kamu Personeli Seçme Sınavı (KPSS) ile bir diğeri ise 2015’te yürürlüğe giren ve Kamu Kurumlarına verilen hak ile, Kurum Sınavları ile Kurumun kendi talepleri doğrultusunda eleman alması ile gerçekleştirilmektedir. Yani KPSS ile 85 üzeri bir puan almak ya da Kurumun kendi bünyesinde yapmış olduğu sınavda yeterli puan almak, Resmi kurumlarda memur statüsünde Mühendis unvanı ile çalışmak için gerekli şartlardır. Alınan puanlar sıralamaya sokulur ve en yüksek puanlı adaydan en düşük puana olacak şekilde sıralanarak, kontenjan dahilinde alım yapılır. Geçtiğimiz 2016 yılında yapılan KPSS ile 186 kişi bu sayede memur olabilmiştir. Yine başta Çevre ve Şehircilik Bakanlığı ve  Ulaştırma Bakanlıkları olmak üzere kurum bünyesinde yapılan sınavlarda da 200’ün üzerinde Elektronik Mühendisi alımı yapılmıştır. Elektronik Mühendisi alan kurumların arasında, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, Ulaştırma Bakanlığı, Tabii Kaynaklar Bakanlığı, Maliye Bakanlığı gibi kurumlar bulunmaktadır.

Akademik alanda da Üniversite çatısı altında istihdam edilen Elektronik Mühendisleri bulunmaktadır. Her yıl YÖK tarafından finanse edilen ve ALES, KPDS gibi sınavların sonucunda, üniversite senatosunun belirlediği jüriler tarafından akademik unvan başvuruları alınmaktadır. Bu başvuru sonucunda, Akademik Personel ve  Lisanüstü Eğitim Giriş Sınavı (ALES) ile Kamu Personeli Dil Sınavları (KPDS) sınavlarının belirli yüzdeleri alınarak mülakata hak kazanan adaylar için sıralama belirlenir. Kontenjan dahilinde, adaylar arasında seçim yapılarak akademik personeller alınır. Akademik personellerin ilk aşaması, Öğretim Görevlisi olarak belirlenir ve kişilerin ileriye dönük Lisansüstü tamamlama ve doktora tezi bitirme sonucunda, Yardımcı Doçent, Doçent ve Profesörlük gibi unvanlara yerleştirilmeleri sağlanır.

Tüm bunların yanında, özel sektör de Elektronik Mühendisliğinin iş imkanları arasında gösterilir. Elektronik Mühendisleri, birçok özel kurumda, yöneticilik ve CEO başta olmak üzere farklı görevlerde çalıştırılır. Elektronik firmalarında Elektronik Mühendisi olarak AR-Ge ve dökümantasyon alanında görev alabilmektedirler. Ayrıca, Elektronik Mühendisleri, kendi işlerini de yapmak isterlerse bir Ofis açmaları yeterli olmaktadır. Kendi kurdukları işin finansörleri ve patronları olabilirler. Bunun için ekstra bir masrafa girmeleri gerekmez. Elektronik Mühendisleri, kendi aldıkları ya da kurumlar aracılığı ile aldıkları projelerde imza yetkisine sahip olmasından dolayı ciddi meblağlar kazanabilmektedir. Bunun için aktif ve ileri görüşlü olmaları gerekmektedir. Bir Elektronik Mühendisinden beklenti yüksektir. Dolayısı ile bu beklentilerin altında kalmak, boşta kalmak anlamına gelebilir. Dolayısı ile, Elektronik Mühendisi her an kendini geliştirme eğiliminde olmalıdırlar. En az 1 yabancı dil bilemeleri de gereklidir.

Yorum yapın