ELEKTRONİK MÜHENDİSLİĞİ

ELEKTRONİK MÜHENDİSLİĞİ

Elektronik Mühendisliği, birçok üniversitede Elektrik-Elektronik Mühendisliği olarak geçse de bazı üniversitelerde tek departman olarak da açılmış bir bölümdür. Bu bölümün amacı, teknolojik ürün ve hizmet üretme, Ar-Ge çalışmaları yürüterek geleceğin teknolojisine yön verme gibi amaçların yanı sıra, üretilen bu teknolojilerin ticarileşmesini ve pazarlanmasını sağlamaktır. Elektrik Mühendisliği, elektriğin tüm işlevlerini barındırsa da, Elektronik Mühendisliği, sadece düşük elektrik akımını hedef alır ve bu alanda çalışmalarını yoğunlaştırır. Bir buzdolabı ya da çamaşır makinasının çalışma kapasitesini Elektrik Mühendisleri belirlerken, çalışma prensibini ise Elektronik Mühendisleri belirler. Yani, işin teknik yönü ile ilgilenmek yerine daha kapasitif bir görev olan programlama ve kontrol mekanizmasını şekillendirirler. Bu sayede, teknolojik ürünlerin hangi amaçla üretileceğini tayin ederler.

Elektronik Mühendisliği, bölüm olarak birçok üniversitede mevcuttur. Bölümün en fazla üzerinde durduğu alan dersleri ise; Elektronik Devreler, Elektronik Kontrol Sistemleri, Programable Logical Control (PLC) olarak bilinen Programlanabilir Mantıksal Kontrol, Elektromanyetik Dalgalar gibi alanlardır. Bu alanlar, kontrol ve çalışma prensiplerini esas alır. Bir cep telefonunun baz istasyonları ile olan veri alışverişi, bir bilgisayarın harf ve programlama kodları, bir aracın motor gücü ya da bir televizyonun kumanda sistemi bu bölümün inisiyatifinde olup, gelişmesi ve ilerlemesi bu bölümün şekil vermesine bağlıdır.

Elektronik Mühendisliği aynı zamanda bilim adamlarının yetiştiği bir bölümdür. Bu bölümden mezun olan her birey aynı zamanda bilim insanları olarak faaliyetlerine devam eder. NASA’nın uzay ekibinin yarıdan çoğunun Elektronik Mühendisi olması tesadüf değildir. Ya da TÜBİTAK ürün ve AR-GE çalışmaları alanında en fazla görev alan kişilerin bu bölümden seçilmesi bir tesadüfün çok ötesindedir.

Elektronik Mühendisliği, çok yönlü bir bölümdür. Bir yandan gündelik yaşamda kullandığımız ürünlerin üretim aşamalarında görev yaparken, bir yandan da insanlığın çok da muhattap olmadığı ve ikinci planda tuttuğu alanlara eğilimi vardır. Bu alanların başında da Uzay Teknolojileri gelmektedir. Uzayda olup bitenleri inceleyen Astronomi biliminin de bu bölüm ile doğrudan ilişkili olduğu bilinen bir gerçek. Uzaya fırlatılan bir Uzay Mekiği ya da Uydunun tüm hareketleri ve sinyalleri, bu bölümün uygulama alanı içerisinde olduğu bilinmelidir.

Elektronik Mühendisliği, günümüzde popülerliğini kaybetse de, bu alana olan ilgi halen devam etmektedir. Teknolojinin bu denli hızla ilerlemesi, bölümün temel dinamikleri ile ilgilidir. Durağan bir Elektronik Mühendisliği akımı, tüm teknolojiyi olumsuz etkileyecektir. Nitekim birçok az gelişmiş ülkede, bu bölümün fazla değer görmemesi, o ülkenin gelişmesinin önüne geçmektedir. Gelişmiş ülkelere baktığımızda ise, Elektronik Mühendisliği, en saygın ve en öncelikli bölümlerin başında gelmektedir. Bir çok gelişmiş ülkede Teknik Üniversite bünyesinde bu bölümler Ana Bilim Dalı olarak kabul edilmekte ve en fazla istihdam bu bölüme yönlendirilmektedir. Özellikle, Ar-Ge çalışmalarında, bu bölümün kattığı değer, tüm çıplaklığı ile görülmektedir.

Yorum yapın