Emar (MR) Görüntüleme Teknolojileri Hangi Alanlarda Kullanılır?

Günümüzde görüntüleme teknolojileri denildiği zaman ilk akıllara gelenler arasında MR’ın yer aldığını görüyoruz. MR teknolojisinin son derece ileri bir teknoloji olması ve diğer görüntüleme teknolojilerine nazaran daha kullanışlı olması kullanım alanlarının da geniş olmasına sebep olmaktadır. Beyin, iç kulak, kulak, göz, çene eklemleri, toplardamar sistemleri, gırtlak, yutak, akciğerler, kalp, alt karın ve karın gibi birçok bölümün MR tarafından görüntülenebildiğini görüyoruz.

Manyetik Rezonans Spektroskopi

Kısaca MRS olarak geçen Manyetik Rezonans Spektroskopi, hücresel düzeyde olan metabolit değişikliklerin görüntülenmesinde yardımcı olmaktadır. Bu yöntem kullanılarak patolojik dokuların biyokimyasal olarak analizleri yapılabilmektedir. Bunun yanı sıra normal dokularda yer alan biyokimyasal ilişkiler de araştırılır.

Beyin Emarı

Felçler, beyin tümörleri, multiple skleroz ve bunama gibi kronik sinir sistemi rahatsızlıklarınızın saptanabilmesi için en duyarlı olan yöntemlerin arasında yer almaktadır. Aynı zamanda beyin damarları, hipofiz bezi, iç kulak, göz, organlarının herhangi bir hastalığını değerlendirme aşamasında da bu yöntemin tercih edildiğini görebilirsiniz.

Difüzyon Ağırlıklı MR

Bu MR tekniğinde dokularda yer alan suyun moleküler hareketlerine bağlı olarak kaynaklanan görüntüler oluşturulmaktadır. Difüzyon MR’ın başlıca kullanım alanlarına baktığımız zaman bu alanlarda en önemlisinin mortalite yani ölüm ve morbidite yani inme olduğunu görüyoruz. Akut inme oluşmasının tanısında çok doğru bir bilgi vermekle beraber konvansiyonel MR ve BT’ye göre daha üstün sonuç oluşturmaktadır.

Standart MR ve BT tekniklerinin kullanımında 1 – 2 saatlik enfarktı görünmüyorken difüzyon MR ile beraber enfarks çok erken bir şekilde teşhis edilebilmektedir. Aynı zamanda difüzyon MR yöntemi kullanılarak kafa içinde yer alan kistik yapılar birbirine göre ayrım gösterebilmektedir.

Fonksiyonel MR

Cerrahi riskin değerlendirilmesi evresinde fonksiyon MR çok önemli bir yere sahiptir. Çünkü beynin oksijenlenmesi ve kanlanması aşamasındaki değişiklikleri ölçerek operasyonların tamamlanması evresinde en değerli tarama yöntemlerinin arasında yer almaktadır. Güncel ve en önemli kullanım alanlarında ise konuşma ve suyusal motor merkezlerine yakın olan kitle lezyonlarında cerrahi öncesi yeterlilik için fonksiyonel bir haritalandırma yapılabilme imkanını sunar.

MR Anjiografi

MR Anjiografi yöntemi sayesinde damarlara kateterle girişim yapılmaz ve radyasyonsuz bir şekilde damarların detaylı bir şekilde görüntülenmesi sağlanmaktadır. Kafa içinde yer alan damarların görüntülenmesinde çok fazla tercih edilirken bunun yanı sıra akciğer, aorta, böbrek, kol ve bacak damarlarının görüntülenmesi evresinde de tercih edilmektedir.

Vücut Emarı

Vücut MR’ı sayesinde ana damarlar, karaciğer, akciğer, kalp, dalak, böbrekler, safra kesesi, pankreas, karın içi damarlar ve safra yolları detaylı bir şekilde görüntülenebilmektedir. Pankreas, safra yolları ve safra kesesine yönelik gerçekleştirilen kolanjiopankreatikografi tetkikiyle de lümen yapıları vücut dışından herhangi bir iğne girişi yapılmadan rahatlıkla kontrol edilebilmektedir.

Kalp ve Damar Sistemi Emarı

Kalp ve damar sistemi emarı özellikle kalp krizi ve ilerleyen kalp hastalıklarının boyutunu saptama aşamasında tercih edilmektedir. Fonksiyonel çalışmalar, koroner damarların görüntülenmesi ve eforlu perfüzyon çalışmaları sayesinde bu sistemin her geçen gün daha fazla umut verdiğini söyleyebiliriz.

Meme Emarı

İnsanlar her ne kadar meme emarını USG ve mamografi yerine yapılan bir yöntem olarak görüyor olsa da tam olarak öyle bir yöntem olmadığını söyleyebiliriz. Meme görüntülenmesi evresinde MR ve diğer bütün yöntemler meme tümörlerinin erkenden teşhis edilebilmesi için yapılır. Genç hastalar veya silikon implant takılmış olan hastalarda izlenmekte olan yoğun meme dokusuyla beraber USG ve mamografide rastlanan lezyonların kötü veya iyi huylu olduğunun değerlendirilmesinde tercih edilir.

Prostat MR

Bu MR yöntemi prostat iltihapları, prostat kanseri ve iyi huylu prostat büyümesinin teşhisinin konulması aşamasında kullanılmaktadır. Aynı zamanda prostat kanseri ve biyopsi saptanmış lan kişilerde hastaların kararlarını ve tedavi süreçlerini belirleyecek olan tümörlerin büyüklüğü ve prostat dışında herhangi bir organa yayılma eğiliminin olup olmadığı saptanmaktadır.

Yazı içeriğinde bulabileceğiniz bilgiler

Yorum yapın