3 Boyutlu Yazıcılarda Ne Gibi Dezavantajlar Var?

Teknolojinin günlük hayata kattığı etkiler tartışılmaz düzeyde. Çok daha hızlı ve çok daha kaliteli iletişim imkanı, çok daha hızlı ulaşım, iş gücünden büyük oranda kazanç gibi birçok konuda teknoloji günlük hayatı çok daha kolaylaştırdı. Teknolojinin geldiği bu son nokta sadece günlük hayatta da etkili değil elbette bunun dışına teknolojinin dev sektörlerde özellikle üretim alanında da öne çıkmaya başladığını da söylemek gerekiyor.

Maliyeti çok daha düşük üretimlerin gerçekleşmesi, çok daha hızlı ve çok daha fazla sayıda üretim yapabilme gibi ayrıcalıklar sağlayan yeni üretim teknolojilerinde markaların son amaçlarının ise iş gücünü bir hayli azaltmak olduğunu da belirtelim. İş gücünü azaltma çabası sonucunda ise yeni robotik sistemler ve son olarak 3D yazıcılar ortaya çıkmaya başladı.

3D Yazıcılar Nasıl Bir Teknolojiye Sahip? Nasıl Çalışıyor?

İş gücünü bir hayli azaltacağı ve artık makinelerle üretim sağlanacağı görüşünün öne çıkmasını sağlayan 3D yazıcılar ilk çıktıkları yıllarda da teknoloji dünyasını sallamıştı. Genel olarak çalışma mantığına baktığımızda içerisinde yer alan maddelerle beraber bilgisayarlardan gönderilen şekilleri 3 boyutlu olarak oluşturabilen yazıcı sistemlerinin akla gelen hemen her ürünü de ortaya koyabileceği düşünülüyordu.

Fakat tüm bunlarla beraber 3D yazıcılar bir türlü yaygınlaşmadı. Aslında sürekli 3D yazıcılar için yeni gelişim haberleri gelmeye devam ediyor ve sürekli olarak yeni hammadde, ürünler ve üretimler görebiliyoruz fakat bir türlü 3D yazıcılar için beklenen seri üretim adımları gelmiyor.

Peki aslında üretim alanında asrın yeniliklerinden biri olarak gösterilse de neden hala 3D yazıcılar istenen düzeyde yaygınlaşmadı? Bu yazıcıların kullanılmasını ve yaygınlaşmasını etkileyen durumlar neler? Bakalım.

3D Yazıcıların Üretimi Neden Yaygınlaşmıyor?

Maliyet Çok Yüksek: İlk olarak en büyük sorun ile başlayalım. 3D yazıcılar ile yapılan üretimlerde maliyet genelde bir hayli yüksek çıkıyor. Standart üretimlere göre çok daha yüksek maliyetleri olduğu belirtilen yazıcılarda aslında bu alanda farklı durumlarda var. Şöyle ki plastik hammadde ile üretilen malzemeler aslında daha ucuz maliyetli olurken, metal malzeme ve benzeri maddelerde ise çok daha yüksek bütçelere ihtiyaç duyuruluyor. Haliyle bu değişken durum 3D yazıcıların seri üretime geçmesinde ki en büyük engel.

Üretim Hızı: 3D yazıcılar: ile üretim konusunda yaşanan bir diğer sıkıntı ise üretim hızlarında karşımıza çıkıyor. Standart üretim yöntemleri ile birkaç saat içerisinde üretilebilen ürünler 3D yazıcılar ile günler sürebiliyor. Tabi bu durum üretilecek olan maddenin cinsine ve boyutlarına doğrudan da etki etmekte. Bu nedenle üretim konusunda en önemli etkenlerden biri olan vakit konusunda geri kalması 3D yazıcıların seri üretimde tercih sebebi olmamasının bir diğer nedeni.

Hammadde Sınırı: 3D yazıcılar: için sürekli yeni hammadde malzemeleri geliştiriliyor. Fakat genel olarak plastiğin dışında çok yüksek teknoloji çözümler sunan hammaddeler bulunmuyor. Sıradan üretim teknolojilerinde çeşitliliği sürekli olarak artan hammadde türlerine karşı 3D yazıcıların bu noktada oldukça sınırlı olması da bir diğer dezavantaj olarak karşımıza çıkmakta.

Ürün Boyutları Sorunu: Son olarak 3D yazıcıların üretim sürecinde en çok yaşadıkları sorunlardan birisi de ürünlerin boyutları. Henüz bu yazıcılar belli bir seviyenin üzerinde, belli bir boyutun üzerinde değil. Özellikle maliyetlerinde boyutlarla beraber bir hayli artacağını da düşünürsek 3D yazıcıların ürün boyutu konusunda üretebilecekleri maddelerin skalası oldukça dar. Bu nedenle zaten büyük parça üretimlerinde 3D yazıcılar tercihten oldukça uzak. Zira bunun için öncelikle yazıcıların kendi boyutlarının artması gerekiyor.

Yorum yapın