QNX Nedir? – Real-Time Operating System

QNX Nedir? – Güvenilirlik ve Gerçek Zamanlı İşletim Sistemi

Günümüzde, birçok kritik sistem ve uygulama, güvenilirlik, güvenlik ve gerçek zamanlı işleme özellikleri sunan özel işletim sistemleri üzerine kuruludur. Bu bağlamda öne çıkan sistemlerden biri de QNX’dir. QNX, güçlü bir güvenlik modeli, gerçek zamanlı işleme kabiliyeti ve geniş kullanım alanlarıyla dikkat çeken bir işletim sistemidir.

QNX Nedir?

QNX, mikroçekirdek tabanlı bir işletim sistemidir ve özellikle gerçek zamanlı uygulamalar için tasarlanmıştır. QNX, güvenilirlik, hız ve gerçek zamanlı performans gerektiren endüstriyel, otomotiv, sağlık, telekomünikasyon ve diğer benzeri uygulama alanları için kullanılan bir işletim sistemidir.

QNX, Kanadalı bir şirket olan QNX Software Systems tarafından geliştirilmiştir. Mikroçekirdek mimarisi, işletim sisteminin çekirdek fonksiyonlarının bir dizi bağımsız modüle bölünmesine izin verir. Bu modüller birbirinden bağımsız olarak çalışabilir ve bir hata durumunda diğer modülleri etkilemez. Bu özellik, sistemin güvenilirlik ve hata toleransını artırır.

QNX’in bir diğer önemli özelliği de gerçek zamanlı yetenekleridir. Gerçek zamanlı işletim sistemleri, bir olayın meydana gelme zamanına odaklanır ve bu olaya en hızlı şekilde yanıt verir. Bu nedenle, QNX, otomotiv sistemleri, endüstriyel kontrol sistemleri, tıbbi cihazlar ve benzeri uygulamalarda yaygın olarak tercih edilmektedir.

Güvenilirlik ve Güvenlik

QNX, güçlü bir güvenlik modeli sunar. Bu özellik, özellikle savunma sanayi ve diğer kritik uygulama alanları için önemlidir. Sistem, güvenilirlik ve veri bütünlüğü konularında yüksek standartları karşılamak üzere tasarlanmıştır.

QNX, aşağıdaki güvenlik standartları ve sertifikalara uygunluk konusunda bir geçmişe sahiptir:

 1. ISO 26262 (Otomotiv Sektörü için Fonksiyonel Güvenlik): Otomotiv endüstrisi için fonksiyonel güvenlik standardıdır ve QNX, otomotiv uygulamalarında güvenilir ve güvenli bir platform sağlamak üzere bu standarta uyumlu olarak tasarlanmıştır.
 2. IEC 61508 (Endüstriyel Otomasyon Sektörü için Fonksiyonel Güvenlik): Endüstriyel otomasyon sistemleri için fonksiyonel güvenlik gereksinimlerini belirleyen bir standarttır ve QNX bu standarta uygunluk sağlamaktadır.
 3. Common Criteria (CC – Genel Kriterler): Bilgisayar güvenliği değerlendirmeleri için kullanılan bir standarttır. Common Criteria belgelendirmesi, bir ürünün veya sistem tasarımının güvenliğini değerlendirmek için uluslararası bir çerçeve sunar. QNX, bu kriterlere uygunluğu göstermek için değerlendirilmiş ve belgelendirilmiştir.
 4. FIPS 140-2 (Federal Bilgi İşleme Standartları): Amerika Birleşik Devletleri federal bilgisayar sistemlerinin güvenliği için kullanılan bir standarttır. QNX, FIPS 140-2 standartlarına uyumlu olduğunu kanıtlayarak güvenilirlik ve güvenlik sağlamaktadır.
 5. ISO 9001 (Kalite Yönetim Sistemi): QNX, kalite yönetimi süreçlerini standartlaştırmak ve iyileştirmek için ISO 9001 standartlarına uyar.
 6. IEC 62304 Software Life-Cycle for Medical Devices
  IEC 62304, tıbbi cihazlardaki yazılımın yaşam döngüsünü düzenleyen bir standarttır. Tam adı “IEC 62304 Medical device software – Software life cycle processes” olan bu standart, tıbbi cihazlarda kullanılan yazılımın tasarım, geliştirme, sürdürme ve güncelleme süreçlerini kapsar.

  IEC 62304, tıbbi cihaz yazılımının güvenli ve etkili bir şekilde kullanımını sağlamak amacıyla bir dizi gereksinim ve yönergeleri içerir. Bu standart, yazılımın risk analizi, gereksinimlerin belirlenmesi, tasarım, test, doğrulama, doğruluk ve sürdürülebilirlik süreçlerini kapsar. Ayrıca, yazılımın bakımı, güncellenmesi ve konfigürasyon kontrolü gibi yaşam döngüsü boyunca çeşitli aşamaları ele alır.

  IEC 62304, tıbbi cihaz yazılımının güvenliği ve etkinliği konusunda standart bir çerçeve sunarak, bu alandaki riskleri azaltmaya ve yazılım üreticilerine rehberlik etmeye yöneliktir. Bu standart, tıbbi cihazlardaki yazılımın geliştirilmesi ve sürdürülmesi süreçlerinde uyulması gereken spesifik gereksinimleri belirlemek için kullanılır. Bu sayede, tıbbi cihazların güvenli ve etkili bir şekilde çalışmasını sağlamak için gerekli olan kalite ve güvenlik standartlarına uyum sağlanmış olur.

 7. POSIX PSE52 Realtime Controller 1003.13-2003
  QNX® Neutrino® RTOS, “POSIX PSE52 Realtime Controller 1003.13-2003 System” ürün standardına uygunluğu için sertifikalandırılmıştır ve bu sertifikayı IEEE ve The Open Group’un “POSIX: Certified by the IEEE and The Open Group” programı kapsamında almıştır. Bu sayede ticari müşteriler ve devlet kurumları, QNX Neutrino’nun kod taşınabilirliği ve gerçek zamanlı belirleme gereksinimlerini karşıladığından emin olabilirler. QNX Neutrino, askeri, ağ, tıbbi ve otomotiv sistemleri gibi çeşitli alanlarda kullanılan bir dizi uygulama için gerekli olan güvenilirlik ve gerçek zamanlı özellikleri sunar. PSE52 standardında ele alınan fonksiyonların yanı sıra, QNX Neutrino, birçok başka POSIX 1003.1 komutu, yardımcı program ve programlama arayüzünü destekler.

  POSIX PSE52 sertifikası aynı zamanda QNX Software Systems’ın yazılım tanımlı radyo (SDR) pazarına yönelik taahhüdünü de doğrular, bu da ABD askerinin Joint Tactical Radio System Software (JTRS) SDR programını içerir. PSE52, JTRS tarafından zorunlu kılınan bir uyumluluk standardı olan Software Communications Architecture (SCA)’nın temelini oluşturur.

 8. OpenGL® ES
  NX Software Systems, OpenGL ES standardına uygun sertifikalıdır. OpenGL ES, gömülü sistemlerde tam işlevli 2D ve 3D grafikleri destekleyen çapraz platform bir API’dir. QNX aynı zamanda Khronos Group’un bir katkı üyesidir; bu endüstri konsorsiyumu, dinamik medyanın çeşitli platformlarda ve cihazlarda oluşturulması ve oynatılmasını sağlamak için açık standart API’ların oluşturulmasına odaklanmıştır. QNX, OpenGL ES ve OpenVG™ projelerinde aktiftir; bu projeler, hızlandırılmış 3D ve 2D grafikleri otomobil bilgi ve eğlence sistemlerine, kumar uygulamalarına, endüstriyel kontrol sistemlerine ve çeşitli gömülü platformlara getirmeye yardımcı olur.

QNX’in kullanmış olduğu güvenlik yöntemleri ve teknolojileri hakkında genel bilgiler bulunmaktadır:

 1. Mikro Çekirdek Mimarisi:
  • QNX, mikro çekirdek mimarisi üzerine kurulmuştur. Bu mimari, çekirdek içindeki temel işlevlerin sınırlı tutulmasını sağlar, bu da daha küçük bir saldırı yüzeyi ve daha güvenli bir sistem anlamına gelir.
 2. İzolasyon ve Bölgeleme:
  • QNX, işlemleri birbirinden izole eder ve bölgeleme teknikleri kullanır. Bu, bir işlemdeki bir hatanın diğer işlemleri etkileme olasılığını azaltır ve sistemdeki güvenliği artırır.
 3. Güvenlik Politikaları ve Kısıtlamalar:
  • QNX, güvenlik politikalarını ve kısıtlamalarını uygulayabilme yeteneği sağlar. Bu, kullanıcıların ve süreçlerin belirli ayrıcalıklara sahip olmasını kontrol etmeyi sağlar.
 4. Güvenli Başlangıç (Secure Boot):
  • QNX, güvenli başlangıç özellikleriyle donatılmıştır. Bu, işletim sisteminin başlatılma sırasında, özellikle donanım ve yazılım bileşenlerinin bütünlüğünü kontrol ederek güvenilir bir başlangıç sağlar.
 5. Güvenli İletişim Yolları:
  • QNX, işlemler ve bileşenler arasındaki iletişimi güvenli kılmak için kriptografi ve güvenli iletişim protokollerini destekler.
 6. Güvenlik Güncellemeleri:
  • QNX, güvenlik açıklarını hızlı bir şekilde ele almak için düzenli güvenlik güncellemeleri sağlar.
 7. Güvenlik Sertifikaları ve Standartları:
  • QNX, uluslararası güvenlik standartlarına ve sertifikalarına uygundur. Bu, güvenilirliği ve uyumluluğu artırmaya yönelik bir yaklaşımı yansıtır.
 8. Güvenli Bellek Yönetimi:
  • QNX, bellek yönetimi üzerinde güvenlik önlemleri uygular. Bu, kötü amaçlı yazılımların bellek üzerindeki potansiyel etkilerini sınırlamaya yardımcı olur.

Gerçek Zamanlı İşleme

QNX’in belki de en dikkat çeken özelliklerinden biri, gerçek zamanlı işleme yeteneğidir. Bu, sistemdeki işlemlerin belirli bir süre içinde tamamlanmasını garanti eder. Bu özellik, otomotiv sistemlerindeki acil durum müdahalelerinden, medikal cihazlardaki anlık ölçümlere kadar birçok uygulamada kritiktir.

QNX, gerçek zamanlı işleme (RTOS – Real-Time Operating System) yetenekleriyle öne çıkan bir işletim sistemidir. Gerçek zamanlı işleme, bir sistemin belirli zaman kısıtlamalarına uygun olarak yanıt verme ve işlemleri gerçekleştirme yeteneği anlamına gelir. QNX’in gerçek zamanlı işleme yetenekleri şu teknik özellikler üzerine kurulmuştur:

 1. Mikrokernel Mimarisi:
  • QNX, mikrokernel mimarisini benimser. Bu, çekirdeğin temel işlevselliğinin minimal olduğu ve çeşitli hizmetlerin kullanıcı modunda çalıştığı bir tasarımı ifade eder. Mikrokernel mimarisi, sistemdeki modüller arasında güçlü izolasyon sağlar ve sistemin genel güvenilirliğini artırır.
 2. Geri Bildirim Kontrol Sistemi (Feedback Control System):
  • Gerçek zamanlı işleme, bir sistemin belirli bir gecikme süresi içinde yanıt vermesini gerektiren uygulamaları içerir. QNX, bu gereksinimlere uygun olarak geri bildirim kontrol sistemleri ile entegre çalışabilir. Bu, özellikle otomotiv sistemlerinde veya medikal cihazlarda kullanılan gerçek zamanlı uygulamalarda önemlidir.
 3. Zaman Paylaşımı (Time Slicing):
  • QNX, gerçek zamanlı işleme uygulamalarında zaman paylaşımı prensibini kullanır. Bu, sistem kaynaklarının belirli zaman dilimlerinde farklı görevlere tahsis edildiği bir yöntemdir. Bu sayede, çoklu görevliliği ve gerçek zamanlı işleme ihtiyaç duyan uygulamaların aynı anda etkili bir şekilde çalışmasını sağlar.
 4. Deterministik Çekirdek Yapısı:
  • QNX çekirdeği, deterministik bir yapıya sahiptir. Yani, bir işlemciye bir görev atandığında, bu görev belirli bir süre içinde tamamlanabilir. Bu, sistemdeki işlemlerin planlanabilir ve ölçülebilir olmasını sağlar.
 5. Hafif İletişim Mekanizmaları:
  • QNX, görevler arası iletişim için hafif ve hızlı mekanizmalar sunar. Bu, gerçek zamanlı uygulamalarda düşük gecikme süreleri sağlar ve sistemdeki işlemlerin birbiriyle etkileşimini optimize eder.
 6. Güvenlik ve İzolasyon:
  • Güvenlik, QNX’in tasarımında önemli bir unsurdur. Mikrokernel mimarisi ve izole modüller, sistemdeki bir hatanın diğer modülleri etkileme olasılığını en aza indirir.

Kullanım Alanları

QNX, geniş bir kullanım yelpazesine sahiptir. Otomotiv endüstrisinde, araç içi eğlence sistemlerinden, sürücü yardım sistemlerine kadar birçok alanda kullanılmaktadır. Ayrıca, medikal cihazlar, endüstriyel otomasyon, telekomünikasyon ve savunma sistemleri gibi kritik uygulama alanlarında da tercih edilmektedir.

QNX, birçok kritik sistem ve endüstriyel uygulama için tercih edilen bir işletim sistemidir. İşte QNX’in kullanıldığı bazı projelerden örnekler:

 1. Otomotiv Sistemleri:
  • BlackBerry QNX’in Otomotiv Platformu: QNX, birçok otomobil üreticisi tarafından tercih edilen bir işletim sistemidir. Otomotiv endüstrisinde, sürücü yardım sistemleri, bilgi-eğlence sistemleri ve diğer kritik kontrol sistemleri için QNX kullanılır.
 2. Medikal Cihazlar:
  • Röntgen Cihazları: QNX, röntgen cihazları ve diğer medikal görüntüleme sistemleri için güvenilir bir platform sunar. Gerçek zamanlı işleme yetenekleri, anlık ölçümler ve güvenlik konularında avantaj sağlar.
 3. Endüstriyel Otomasyon:
  • Fabrika Kontrol Sistemleri: QNX, endüstriyel otomasyon sistemlerinde kullanılan bir işletim sistemidir. Fabrikalardaki otomasyon kontrol sistemleri, üretim hatlarının güvenilir ve düzenli bir şekilde çalışmasını sağlamak için QNX’i tercih edebilir.
 4. Telekomünikasyon Sistemleri:
  • Telekom Altyapıları: QNX, telekomünikasyon şirketleri tarafından altyapı sistemlerinde kullanılır. Ağ ekipmanları ve iletişim sistemleri için güvenilir bir işletim sistemi olarak tercih edilir.
 5. Savunma Sistemleri:
  • Askeri ve Savunma Projeleri: QNX, savunma endüstrisinde güvenlik ve güvenilirlik gereksinimlerini karşılamak üzere kullanılır. Bu, askeri araçlar, kontrol sistemleri ve diğer kritik savunma uygulamalarını içerir.
 6. Uzaktan Algılama ve Uzay Araştırmaları:
  • Uzaktan Algılama Uydu Kontrol Sistemleri: QNX, uzay araştırmaları ve uzaktan algılama projelerinde kontrol sistemleri için kullanılabilir. Gerçek zamanlı işleme yetenekleri, hassas görevlerin yönetiminde avantaj sağlar.

Bu örnekler, QNX’in geniş bir endüstri yelpazesinde kullanıldığını göstermektedir. Güvenilirlik, güvenlik ve gerçek zamanlı işleme özellikleri, QNX’i kritik sistemlerin ihtiyaçlarını karşılamak için ideal bir seçenek haline getirir.

QNX İçin Şöyle Diyebiliriz.

QNX, güçlü bir güvenlik modeli ve gerçek zamanlı işleme yetenekleri sunan bir işletim sistemidir. Otomotiv endüstrisi, medikal cihazlar, ağ ekipmanları ve savunma sistemleri gibi birçok kritik uygulama alanında yaygın olarak kullanılan QNX, güvenilirlik ve performans konusunda endüstri standartlarını karşılamaktadır.

Bu özellikleriyle QNX, günümüzdeki karmaşık ve kritik sistemlerin ihtiyaçlarına uygun bir çözüm sunmaktadır. Güvenlik, güvenilirlik ve gerçek zamanlı işleme özellikleri, QNX’i endüstri lideri bir işletim sistemi yapmaktadır.

QNX uygulama geliştirme, genellikle C veya C++ programlama dilleri kullanılarak yapılır. İşte basit bir QNX uygulama örneği:

#include <stdio.h>
#include <stdlib.h>
#include <sys/neutrino.h>

int main() {
  printf("QNX Uygulama Geliştirme Örneğin");

  // QNX ile bağlantıyı kurma
  int chid = ChannelCreate(0);
  int coid = ConnectAttach(0, 0, chid, 0, 0);

  if (chid == -1 || coid == -1) {
    perror("Bağlantı oluşturulamadı");
    exit(EXIT_FAILURE);
  }

  // Gönderilecek mesaj
  struct {
    struct _pulse hdr;
    // Ek veri alanları buraya eklenebilir
  } msg;

  // Mesaj gönderme
  msg.hdr.type = 0x00; // Özel bir tip numarası seçilebilir
  MsgSend(coid, &msg, sizeof(msg), NULL, 0);

  // Bağlantıları kapatma
  ConnectDetach(coid);
  ChannelDestroy(chid);

  return EXIT_SUCCESS;
}

Program, QNX işletim sistemi tarafından sağlanan özel fonksiyonları kullanarak bir mesaj gönderir. Bu sadece temel bir şablon olup, gerçek bir uygulama ihtiyaçlarına göre özelleştirilmelidir.

Arayabileceğinizi düşündüklerimiz. 

 1. QNX İşletim Sistemi:
 2. Gerçek Zamanlı İşleme: QNX Realtime
 3. Güvenilirlik ve Güvenlik: QNX Security
 4. Otomotiv Endüstrisi: QNX Automotive
 5. Medikal Cihazlar: QNX Medical Devices
 6. Endüstriyel Otomasyon: QNX Industrial Automation
 7. Telekomünikasyon Sistemleri: QNX Telecom Infrastructure
 8. Savunma Sistemleri: QNX Defense Systems
 9. Gömülü Sistemler: QNX Embedded Systems
 10. QNX Güvenlik Modeli: QNX Security Model
 11. RTOS (Real-Time Operating System): QNX RTOS
 12. QNX Projesi ve Uygulamaları: QNX Projects and Applications
 13. QNX Gerçek Zamanlı İşleme Teknolojileri: QNX Real-Time Processing Technologies
 14. QNX Kullanım Alanları: QNX Use Cases
 15. QNX Güncelleme ve Sürüm Bilgileri: QNX Updates and Versions
 16. QNX Sertifikasyonları: QNX Certifications
 17. QNX Güvenlik Standartları: QNX Security Standards
 18. QNX Ağ Ekipmanları: QNX Networking Devices
 19. QNX Uzaktan Algılama Projeleri: QNX Remote Sensing Projects
 20. QNX Uygulama Geliştirme: QNX Application Development

 

Yorum yapın