16 Port Röle Kartı

16 PORT RÖLE KARTI

HABERLEŞME I2C
Röle Çıkışları Normalde Açık ve Kapalı Kontak Çıkışları 16 Port
Kontak Akımı AC 250V 12 Amper Kontak
Finder Marka Yüksek Kaliteli Röle
Röle Bobini DC 12 Volt
Sürüçü Çalışma Voltajı DC 5 Volt
Raspberry pi ile uyumlu
Röle çıkışları LED gösterge 16 Port
8 Adet aynı portta Adreslenebilir

 

Raspberry pi I2C Portu üzerinden direk çalıştırılabilir.
Raspberry pi ile haberleşmesi kesilse bile son konumunu enerji kesilinceye kadar korur.
7/24 Çalışmaya uygundur.
Enerji kontrol otomasyonlarında kullanıma uygundur.
Üzerinde Adresleme Jumperları mevcut olup 8 tane cihaz aynı I2C portu üzerinden çalıştırılabilir.
Adresleme Bilgileri

Jumper HEX Adress

0 0 0 = 0X20
0 0 1 = 0X21
0 1 0 = 0X22
0 1 1 = 0X23
1 0 0 = 0X24
1 0 1 = 0X25
1 1 0 = 0X26
1 1 1 = 0X27

Kart Ray tipi Kutuya uygun tasarlanmıştır.

8 Adet Cihaz Aynı port ile bağlandığında 128 Port tek I2C ile elde edilmiş olur.

Uygulama kodlarının GCC ile derlenmesi için gerekli WiringPi kütüphanesine aşağıdaki linkten ulaşabilirsiniz ;
WiringPi Download : https://teknoltan.com/files/wiringpi.zip

Zip Pass : teknoltan.com
Raspberry pi örnek sürücü uygulaması aşağıda verilmiştir.

Kartın Raspberry pi ile bağlantısı

Raspberry pi 5 Volt çıkışı Kartın DC5V + ucuna bağlanır.
Raspberry pi SDA çıkışı Kartın I2C SD ucuna
Raspberry pi SCL çıkışı Kartın I2C SC ucuna
DC 12 Volt Röle Bobin enerjisi için DC 12 Volt girişine bağlanır.
Raspberry GND uçları ile Kartın GND uçları ortak GND uçlarıdır. Bağlantı yapılması gereklidir.

bağlantı şeması

Fiyat : 680.00 TL
teknoltan telefon

 

 

Raspberry pi örnek sürücü uygulaması 

 

/*
* TEKNOLTAN
* www.teknoltan.com for mcp23017
*
*
***********************************************************************
*/

/*Uygulama MCP23017 Port extender üzerinden tüm portları 1 saniye zaman aralığında
*sırası ile açar, ve aynı şekilde sırası ile kapatır. Portların ve rölelerin testini yapmak
*amacı ile örnek olarak yapılmıştır.
*Kodların derlenmesi için wiring pi kütüphanesinin Debian içerisine kurulmuş olması gerekmektedir.
*Derleme komut satırı "gcc port_test.c -lwiringPi" derleme işlemini gerçekleştirir.
*/

#include <stdio.h>
#include <wiringPi.h>

int main (void)
{
int i, bit,x,y ;

wiringPiSetup () ;
mcp23017Setup (100, 0x20) ;

printf ("TEKNOLTAN PORT EXTENDER TESTn") ;

for (i = 0 ; i < 16 ; ++i)
pinMode (100 + i, OUTPUT) ;

for (;;)
{
for (x=1;x<65535;x=x*2)
{
y=y+x;
for (bit = 0 ; bit < 16 ; ++bit)
digitalWrite (100 + bit, y & (1 << bit)) ;
delay (1000) ;
}
for (x=65536;x>0;x=x/2)
{
y=x-1;
for (bit=0;bit<16;++bit)
digitalWrite(100+bit,y&(1<<bit));
delay(1000);
}

x=1;
y=0;

}

return 0 ;
}

 

Yorum yapın