5651 sayılı kanun kapsamında yapılan teknik inceleme ve hukuki değerlendirme sonucunda alınan Telekomünikasyon İletişim Başkanlığı'nın 17/07/2020 tarih ve 9203.17.07.2020.-960459 sayılı kararına istinaden bu internet sitesi hakkında idari tedbir uygulanmaktadır.

After technical analysis and legal consideration based on the law nr. 5651, administration measure has been taken for this website according to decision nr. 9203.17.07.2020.-960459 dated 17/07/2020 of the Telecommunication Presidency.


http://www.btk.gov.tr | http://www.guvenlinet.org | http://www.ihbarweb.org.tr